Éleslátású személy, "Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg" beszerzése | MÁV-csoport


Szükséges dokumentumok és feltételek: Hiteligénylést mindazon Szükséges dokumentumok: Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok: érvényes útlevél és lakcímkártya, vagy magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy érvényes új típusú, éleslátású személy formátumú vezetői engedély és lakcímkártya.

éleslátású személy

Azon személyek esetében, akik a fent felsorolt személyazonosító okmányok egyikével sem rendelkeznek, a devizabelföldi minőség igazolására alkalmas hatósági igazolvány.

Lakcímet igazoló egyéb okmányok: Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat, vagy telefonszámla, illetve ezek hiányában gáz- villany- víz- kábeltelevízió- táv-hő- közös költség- vagy vezetékes internetszámla a szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata Jövedelmet igazoló okmányok: Ha Ön munkavállaló: 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min.

Címkék: adómentesÁfa tv.

Rokkant nyugdíjasok esetében határozat a rokkant nyugdíj megállapításáról A fent felsoroltakon éleslátású személy a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Ügyfeleink figyelmébe Kérjük, hitelfelvételi döntés előtt mérlegeljék vagyoni-jövedelmi helyzetüket és fontolják meg háztartásuk teherviselő képességét, valamint tájékozódjanak a különböző hiteltermékekről és azok feltételeiről.

éleslátású személy