Világnézeti nap eseménye


Zalamegyei Ujság, Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg. Szécbenvi-tér 4- Telefon Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztári csekkszámla : 49

A Pázmány nap ünnepi pillanatai Az ITK-ról 8 embert avattak doktorrá és egy oktatónk habilitációs oklevelet vehetett át. A Pázmány-nap hagyományosan ünnepi pillanatait jelenti a doktoravatás és a habilitációs oklevelek átadása.

világnézeti nap eseménye online konzultáció a szemorvossal

E cím elnyerése azt jelenti, hogy birtokosa a tudomány adott ágának és adott szeletének kutatásában jeleskedett, és bizonyította kutatói készségét. A doctus volt annak az alázatos beismerését is megkívánja, hogy tudjuk, a tudomány adott területén és annak is csak adott szeletében tettünk néhány új megállapítást. Ám az ifjú tudósnak a tudomány többi területét is művelnie kell valamiképpen, vagyis a doktorok általános műveltsége is fejlesztendő.

világnézeti nap eseménye áfonya, mint a látásra

A doctus volt továbbá nemcsak arra kötelezi a doktorált személyeket, hogy a már megkezdett úton haladjanak világnézeti nap eseménye, vagyis a kijelölt tudományágban és annak szeletében munkálkodjanak, hanem a doktori cím arra is kötelez, hogy a kutató újra és újra próbálja beilleszteni kutatási eredményeit a tudományos világképbe, sőt, a tudományos világképet is el kell tudnia helyezni világnézeti állásfoglalásában, vallásában is.

A mindenkori tudományos világképből, a világnézetből, a vallásából pedig inspirációt kell kérnie és kapnia kutatásaihoz. Most is azért ültünk össze, hogy a tudósok, a doktorok közösségébe fogadjuk világnézeti nap eseménye fiatal doktorokat, illetve a professzorok közösségébe várjuk a habilitáltakat.

világnézeti nap eseménye a látás az egyik legfontosabb

Az igazságot keressük közösen, s utána kiállunk mellette. A professzor méltóságát is az adja meg, amit kutat: az igazság.

világnézeti nap eseménye sorok a látás táblázatban

A rektorhelyettes utalt az Ex corde ecclesiae kezdetű apostoli rendelkezésre, amely a katolikus egyetem hivatását fogalmazza meg. A tudományos kutatás folyamatosan igényt tart a hit és az ész kapcsolatára.

Samadhi - Guided Meditation #4 - Know Yourself (Nirvikalpa)

Habilitációs oklevelet vett át: Vidáné dr. Erdő Franciska.